Dit website om bolig og byggeartikler

Udnyt energiressourcerne bedre med ny teknologi

Vi lever i en tid, hvor opmærksomheden omkring miljø, klima og energiressourcer aldrig har været større. Vi er gang på gang blevet konfronteret med studier, der viser, hvor meget klimaet allerede har forandret sig, og der er lavet mange prognoser om, hvad der kan ske med vores verden, hvis de senere års udvikling fortsætter. Der er massive ressourcespild rundt omkring i verden, og mange steder, navnlig i storbyer, bor folk så tæt, at forureningen nærmest er til at føle på. Gamle biler kører rundt med ineffektive motorer, der forurener mere end moderne motorer, og gamle fabrikker og andre typer bygninger står tilbage og udleder eksempelvis varme, der kunne være brugt til at opvarme rum, hvor folk sidder og arbejder.

Ny teknologi og besparelser

Heldigvis er vi dog også blevet bedre til at udvikle nye teknologier, der er med til at forbedre og effektivisere vores forbrug af ressourcer. Der bliver tænkt på vores energiressourcer, og med god grund – for på et tidspunkt kan nogle af ressourcerne være sluppet helt op. Samtidig er der også tale om et ganske nyttigt mål, når man snakker om energi: Besparelser. Hvis man kan anvende ny teknologi, der gør, at vi bruger mindre energi og derved kan spare penge – for energi er ikke gratis – kan det vel kun anses som værende en fordel. Mange almindelige produkter er blevet mere energibesparende; elpærer, køleskabe, opvaskemaskiner, fjernsyn osv. Der er også kommet fokus på mere miljøvenlige biler, bl.a. med forskellige hybridteknologier, og selve produktionen af energi bliver også kigget på med bæredygtighed in mente. I Danmark er vi jo særdeles gode til at udvinde vindenergi, og en del har også fået installeret solpaneler på husene. Kort sagt er der muligheder nok for at formindske sit forbrug og derved skåne miljøet.

Gamle bygninger og forbedringspotentiale

Et sted, hvor man kan gøre sit for både at være mere miljøbevidst og samtidig ende med at spare penge, er ved at få tjekket gamle bygninger og få dem renoveret og opgraderet med nyere teknologier. Ejer man en stor produktionsvirksomhed, kan man ved hjælp af en renovering og forbedring, ende med at bruge flere ressourcer på selve kerneydelserne og på den måde producere billigere. Der kan spares på en hel del ganske almindelige ting, som man forventer i en bygning – for eksempel belysning og ventilation. Men det kan være svært at få overblikket over, hvilke muligheder man har, og hvad der giver mest mening i forhold til den økonomi, der står til rådighed. Skal man måske få sat solceller op? Eller giver et nyt varmeanlæg mere mening? Få lavet et energi-syn og find ud af, hvordan du bedst kan optimere din bolig eller virksomheds energiforbrug. Kuben Management kan give et overblik og bl.a. rådgive om, hvordan en virksomheds driftsforbrug kan reduceres. Måske ville et varmegenvindingsanlæg være det helt rigtige, måske er grundvandskøling en bedre forbedring, eller også kunne noget så simpelt som LED-belysning faktisk give en gavnlig besparelse. De finder, hvad der end måtte være det rette for dig.